Vid flytt

I samband med tillträdet informerar du som säljare köpare/övertagare om de kabeldragningarna som finns över fastighetens tomt  eftersom fastighetsägaren får stå för kostnaderna om kabeln  grävs av eller skadas på något sätt.


Information om var kabeln är nergrävd kan även fås via styrelsen.


Skulle ni vilja ha hjälp med utsättning, så hör av er till någon i styrelsen. Det går bra med ett mail.


När ni överlåter er fastighet till ny ägare ska överlåtelsehandlig fyllas i och skickas  till MNKTV