Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmötet.

Våra stadgar för Mjölkudden Notvikens Kabel-TV förening.

Namn

Funktion

Kontakt

Urban Byström

Ordförande

070 - 676 97 67

Hans Krutrök

Sekreterare

073 - 024 07 18

Michael Stålnacke

Kassör

070 - 651 93 44

Lennart Axelsson

Ledamot

070 - 621 04 90

Göran Johansson

Ledamot

070 - 369 93 04

Ulf Andersson

Ledamot


Petter Viklund

Ledamot

Jesper Holmgren


Revisor

(sammankallande)

072 - 222 39 94

Roger Johansson

Revisor

Vakant


Valberedning

sammankallande)


Vakant

Valberedning

Vakant

Valberedning