Hem

Uppdaterad:2021-05-03, kl 08:10


Årsmöte

Datum/Tid: Måndag 17 maj, klockan 18:00.

Plats: Notviksgården, mötet sker utomhus.

I händelse av dåligt väder så kommer mötet att hållas digitalt via Skype.

Länk till mötet kommer att läggas ut måndag 17/5.


Välkomna

Styrelsen

Markarbeten, grävning på tomten.

Om ni ska utföra markarbeten, grävning på er tomt är det viktigt att ni anmäler detta till Kabel-TV föreningen så att vi kan utföra kabelmärkning.

Detta för att undvika avgrävda kablar och störningar i nätet.


Anmälan sker till:

Urban Byström, 070-676 9767  eller

Göran Johansson, 070-369 9304


Styrelsen

Uppdaterad:2021-05-05, kl 06:30


Driftstörning.

Skadad kabel som måste repareras vid Tunavallen mot Notviksvägen. Det berör all som bor på norra sidan (Tunaskolan) och ner mot Notviken.

Reparation kunde inte genomföras under måndag 3/5 eller tisdag 4/5 utan det kommer att ske onsdag 5/5 och beräknas ta ca 3 timmar. Avbrott för TV och internet under reparationsarbetet.

StyrelseStyrelsen väljes vi varje årsmöte som sker innan april månads utgång.


MNKTV, Mjölkudden Notvikens Kabel-TV förening, grundades 1992 för att ge villaägarna inom vårt område prisvärd kabel-TV, Munkeberg upp till Notviken i Luleå. Uppslutningen är stor och det har kommit till många nya medlemmar hela tiden sedan starten. Målsättningen är att vi skall ha ett stort och varierande kabel-TV utbud. Och allt detta till ett rimligt pris.
ProgramDet finns både Analog TV och Digital  TV samt  möjlighet till Internet och IP telefoni  i  kabel nätet.


Grundutbudet i det analoga delen är ca 10 kanaler. Se kanallistan för analogt TV.  I det digitala utbudet finns ca 58 kanaler (det tillkommer fler) De flesta kanalerna är betal kanaler och kan beställas separat eller som paket.
Samarbets-partnersVi samarbetar med Egonet i Boden som sköter om vår Internet och IP telefoni utbud. Dom  hjälper också till med tekniska lösningar i föreningen.


KabelTV är ett komplext och tekniskt avanserad verksamhet, där det är otroligt mycke att kunna och förstå. Därför är det viktigt att man har en duktig partner att luta sig mot.

För att beställa betalkanalerna så tryck på mnktv.net/inloggn.htm

Ni komer då till inloggningssidan där Complus inloggning finns. Ha då ert Smartcard nr och den PIN-kod ni fått av Egonet (finns på den faktura ni fick angående kortkostnaden) till hands. Logga in och ni kan beställa de betal-paket ni vill ha. 


För att avsluta en betal-TV tjänst hos MNKTV skall ni skicka ett mail till "betal-TV@egonet.se" och meddela ert beslut.